Заяви участие

  • Моля ползвайте http://maps.google.bg и кликнете веднъж върху точното място. Ще се изпишат цифри в следния формат: 42.697719, 23.321595. Копирайте ги и ги запишете тази клетка.
  • Моля убедете ни с поне две-три изречения.
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.