Нашите цели и планове

Ние искаме да покрием с измервателни станции максимално голяма част от територията на населените места в България. Поставили сме си за цел най-малко 1000 измервателни точки. Така ще е възможно да направим видими както нивата на фоновото прахово замърсяване, така и пиковете им.

В момента ние разработваме стандарт, който ще допълни официалните резултати публикувани от властите. С нашата работа ние искаме да добием задълбочени, емпирично установени данни.

Целим преди всичко да получим картина на цялостната ситуация. Работейки с експерти в различни области, ние се стремим да се доближим възможно в най-голяма степен до резултатите постигнати с други подходи.

Нашият Екип

Нашият екип (засега): Вальо Д, Веско М, Димитър У, Йордан Х, Марин К, Петьо К, Светослав И, Стефан Д, Цанко Ц, 50+ апостола, 900+ настоящи и 100+ заявили участие в проекта