Регистрация на станция

  • Географски координати на мястото, където монтирате станцията* Моля ползвайте http://maps.google.bg и кликнете веднъж върху точното място. Ще се изпишат цифри в следния формат: 42.697719, 23.321595. Копирайте ги и ги запишете тази клетка.
  • Когато пускахте станцията, Ви помолихме да запишете името на WiFi мрежата, която излъчва. Същият номер от 4 до 8 цифри се появява и на страницата на станцията за настройки. Моля запишете тук този номер. Важно е да го подадете правилно, за да Ви върнем и интернет адресите, на които можете да гледате графиките с показанията - исторически и в реално време.
  • Моля изберете най-близкото описание
  • Моля изберете типа предполагаеми замърсители наблизо. Оставили сме и поле, за да напишете подробности, ако смятате за необходимо
  • Моля въведете приблизителната височина на станцията от земното ниво в метри.
  • Моля публикувайте снимка на монтираната станция
  • Моля публикувайте снимка на монтираната станция
  • Добавете в това поле допълнителна информация, ако имате такава.
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.