Какъв въздух дишаме днес? Проверете сами

05.04.2017

Ентусиасти станаха „осиновители“ на първите 15 частни измервателни станции за чистотата на въздуха

Медийно отразяване в Клуб „Z“

https://clubz.bg/52493-kakyv_vyzduh_dishame_dnes_proverete_sami