Отразяване в НОВА TV – Часът на Милен Цветков (6 април 2017)
Read more

Отразяване в България Он Еър – България (6 април 2017)
Read more

Медийно отразяване във вестник Дневник
Read more

Ентусиасти станаха „осиновители“ на първите 15 частни измервателни станции за чистотата на въздуха

Медийно отразяване в Клуб „Z“

Read more