От фин прах ние правим Open Data

Ние искаме да покрием с измервателни станции максимално голяма част от територията на населените места в България. Поставили сме си за цел най-малко 1000 измервателни точки. Така ще е възможно да направим видими както нивата на фоновото прахово замърсяване, така и пиковете им.

Целим преди всичко да получим картина на цялостната ситуация. Работейки с експерти в различни области, ние се стремим да се доближим възможно в най-голяма степен до резултатите постигнати с други подходи.

Пишете ни, но моля бъдете търпеливи с изчакването на отговора ни.

За връзка с екипа от доброволци на Проект AirBG.info на Фондация Код: България

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.